Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 258
(154 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 833
Novela z. o veřejných zakázkách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 833/0 dne 12. 5. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 5. 2009 (usnesení č. 392). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Šmíd a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1399).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 2. 2010 na 73. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 2. 2010 na 73. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 833/3, který byl rozeslán 2. 3. 2010 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 355, usnesení č. 1649).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Václav Vlček, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2010 usnesení č. 110.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Václav Vlček, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2010 usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 258/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 23.4.2010.

Svým usnesením č. 485, v hlasování č. 68 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 27.4.2010 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 833/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 833/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 21, usnesení č. 1687).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 5. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 6. 2010.

Témata EUROVOC: soutěžní řízeníveřejná zakázkavypsání soutěže