Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 150
(370 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 509/0 - Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 13.06.2019.
   Zástupce navrhovatele: min. financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 13.06.2019.
 • Organizační výbory
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27.06.2019.
   Určil zpravodaje Ing. Volný Jan  a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25.09.2019 na 34. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25.09.2019 na 34. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 06.11.2019 na 35. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 08.11.2019.
  • Návrh zákona 05.12.2019 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 18.12.2019.

Hlasování č. 212 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 71912  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2019 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 150/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 4.12.2019.

Svým usnesením č. 267, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 5.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 364/2019.

Témata EUROVOC: daň z majetkudaň z příjmůfinancování rozpočturozpočtová politikaspotřební daň