Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 169
(570 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 398/0 - Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 12.02.2019.
   Zástupce navrhovatele: min. financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 398/0 dne 12.02.2019.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16.10.2019 na 35. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16.10.2019 na 35. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 27.11.2019 na 39. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 06.01.2020.
  • Návrh zákona 03.02.2020 vrácen sněmovně.

Hlasování č. 19 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 169/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.1.2020.

Svým usnesením č. 303, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Témata EUROVOC: bankovní právocenné papírydohled nad trhememise cenných papírůfinanční trhinvestiční společnostkapitálový trhobor podnikání