Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 172
(346 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 485/0 - Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 15.05.2019.
   Zástupce navrhovatele: předseda vlády.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 485/0 dne 15.05.2019.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16.10.2019 na 35. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16.10.2019 na 35. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 27.11.2019 na 39. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 06.01.2020.
  • Zákon Senátem schválen 03.02.2020.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 06.02.2020.

Hlasování č. 28 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. Ing. Jiří Drahoš, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 172/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 293, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Témata EUROVOC: politika výzkumuprůmyslový výzkumrozpočet na výzkumstátní podporavztahy mezi průmyslem a výzkumemvědecký výzkumvýzkum a vývoj