Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 175
(332 kB)
Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 451/0 - Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 03.04.2019.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 451/0 dne 03.04.2019.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16.10.2019 na 35. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16.10.2019 na 35. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 27.11.2019 na 39. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 06.01.2020.
  • Návrh zákona 03.02.2020 vrácen sněmovně.

Hlasování č. 51 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 21.1.2020 usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 175/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 297, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Témata EUROVOC: náhrada škodyočkováníprevence nemocívakcínaškoda