Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 180
(383 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 364/0 - Novela z. o pohonných hmotách

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 04.01.2019.
   Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 364/0 dne 04.01.2019.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26.11.2019 na 39. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26.11.2019 na 39. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 18.12.2019 na 39. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 06.01.2020.
  • Zákon Senátem schválen 03.02.2020.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 06.02.2020.

Hlasování č. 378 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. doc. Ing. Jiří Cieńciała, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 180/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 292 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Témata EUROVOC: distributorelektrický vůzmotorové palivonáhradní palivopovolení k prodeji