Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 174
(412 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 431/0 - Novela z. o silniční dopravě

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 18.03.2019.
   Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 431/0 dne 18.03.2019.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16.10.2019 na 35. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16.10.2019 na 35. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 27.11.2019 na 39. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 06.01.2020.
  • Návrh zákona 03.02.2020 vrácen sněmovně.

Hlasování č. 46 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Michal Kortyš, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 174/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.1.2020.

Svým usnesením č. 306, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Témata EUROVOC: dopravceosobní dopravapřeprava nebezpečného nákladusilniční dopravataxi