Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 75
(328 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Zuzana Ožanová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 4. 2020. Vláda zaslala stanovisko 26. 5. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 5. 2020 jako tisk 837/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 837
Novela z. o řízení motorových vozidel

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 837/0 dne 23. 4. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0837.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2020 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Jan Birke a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 9. 3. 2021 určen Ing. Roman Kubíček, Ph.D. (usnesení č. 1566).
  Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 3. 2021 na 87. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1566). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 199, usnesení č. 1566).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.4.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.5.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 21.4.2021 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 75/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 28.4.2021.

Svým usnesením č. 184, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2021.
  Prezident zákon podepsal 4. 5. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 5. 2021.

Témata EUROVOC: dopravní předpisydopravní školeníjednostopé vozidlozkouškařidičský průkaz