Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 24
(333 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1111
Novela z. o krizovém řízení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1111/0 dne 7. 12. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 7. 12. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 86).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 7. 12. 2020.
  Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro bezpečnost

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 9. 12. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1111/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 12. 2020 na 76. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2020 na 76. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 9. 12. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2020 na 76. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 27, usnesení č. 1411).

 • PS

  Projednávání návrhu bylo zahájeno 26. 2. 2021 na 88. schůzi.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.12.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.1.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.12.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Láska, který přijal k tomuto tisku dne 15.12.2020 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 24/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 7.1.2021.

Svým usnesením č. 95, v hlasování č. 3 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 7.1.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 1. 2021 poslancům jako tisk 1111/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 1. 2021 poslancům jako tisk 1111/3.

Témata EUROVOC: epidemiekrizové řízenípokutapoliciepravomoc výkonné mocitrestní sankcezdravotní politikazdraví veřejnosti