Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 49
(335 kB)
Návrh zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Adam Kalous.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 11. 2019. Vláda zaslala stanovisko 27. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 11. 2019 jako tisk 634/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 634
N. z. - zahrádkářský zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 634/0 dne 31. 10. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0634.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2019 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 921).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 634/6, který byl rozeslán 4. 12. 2020 v 9:42.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 12. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 634/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 68, usnesení č. 1455).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.2.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2021 usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 49/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 17.3.2021.

Svým usnesením č. 147, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 634/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 634/9.

Témata EUROVOC: kvalita životakvalita životního prostředínezisková organizacerodinné hospodařenísociální hospodářstvíužitková zahrada