Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 50
(632 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 624
Novela z. - trestní řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 624/0 dne 17. 10. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 10. 2019 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 982).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 624/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 624/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 624/3, který byl rozeslán 9. 12. 2020 v 9:07.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 1. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 624/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 85, usnesení č. 1456).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.2.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2021.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2021 usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 50/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 17.3.2021.

Svým usnesením č. 142, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 624/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 624/6.

Témata EUROVOC: alternativní trestmladý člověkpodmínečné propuštěnítrestní sankcetrestní řízení