Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 279
(1186 kB)
Petice Voda je život
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou Michal Chromec, Radek Novotný.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromíra Vítková, který přijal k tomuto tisku dne 2.6.2021 usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 279/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 1.7.2021.

Svým usnesením č. 236, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.