Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 74
(309 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Ondřej Polanský.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 1. 2020. Vláda zaslala stanovisko 26. 2. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 2. 2020 jako tisk 733/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 733
Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 733/0 dne 27. 1. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0733.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 3. 2020 (usnesení č. 271). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 3. 2021 na 87. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1565). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 195, usnesení č. 1565).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.4.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.5.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Hana Žáková, který přijal k tomuto tisku dne 21.4.2021 usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 74/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 28.4.2021.

Svým usnesením č. 183, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.4.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 190/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2021.
  Prezident zákon podepsal 4. 5. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 5. 2021.

Témata EUROVOC: dopravní infrastruktura