Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 78
(325 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Kateřina Valachová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 3. 2021. Vláda zaslala stanovisko 19. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 3. 2021 jako tisk 1177/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1177
Novela z. o úpravách poskytování ošetřovného

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1177/0 dne 17. 3. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1177.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 26. 3. 2021. Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 4. 2021 na 96. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1601). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 4. 2021 na 96. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 4, usnesení č. 1601).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.4.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.5.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2021.

Garančním výborem je Výbor pro sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jiří Vosecký, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2021 usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 78/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 21.4.2021.

Svým usnesením č. 172, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 173, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 22.4.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 173/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 4. 2021.
  Prezident zákon podepsal 22. 4. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2021.

Témata EUROVOC: domácí péčeepidemieošetřovatelská péčevyživovaná osobaškolní docházka