Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 15
(241 kB)
Petice občanů za dodržení podmínek privatizace OKD

Navrhovateli jsou R. Macháček, J. Řegucký, Y. Průšová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.12.2008.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Eva Richtrová, který přijal k tomuto tisku dne 29.4.2009 usnesení č. 39.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Eva Richtrová, který přijal k tomuto tisku dne 17.2.2010 usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 15/1.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Eva Richtrová, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2010 usnesení č. 106.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 19.3.2010.

Svým usnesením č. 427, v hlasování č. 57 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.