Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 32
(124 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátorka Soňa Paukrtová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.2.2009.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 31.12.2009.

Senát přikázal senátní tisk dne 26.3.2009.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 13.5.2009 usnesení č. 25.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 7.10.2009 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 32/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 2.12.2009 usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 32/2.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 26.3.2009.

Svým usnesením č. 130, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 8.10.2009.

Svým usnesením č. 327, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2009.

Svým usnesením č. 379, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 26. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 1. 2010 jako tisk 1003/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1003
Novela z. o jednacím řádu Senátu

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1003/0 dne 5. 1. 2010.

Témata EUROVOC: horní komorajednací řád parlamentulegislativní procesparlamentní dokumentpozměňovací návrh