Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 52
(221 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů

Navrhovatelem je senátor Richard Svoboda.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.3.2009.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.12.2009.

Senát přikázal senátní tisk dne 7.5.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 24.9.2009 usnesení č. 203.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2009 usnesení č. 234, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 52/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2009 usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 52/16.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 7.5.2009.

Svým usnesením č. 174, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 7.10.2009.

Svým usnesením č. 305, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.11.2009.

Svým usnesením č. 338, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vrácen výborům k novému projednání.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 10.12.2009.

Senát nepřijal k tisku usnesení.