Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 79
(46 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Jiří Liška.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.5.2009.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.7.2009.

Senát přikázal senátní tisk dne 28.5.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 14.7.2009 usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 79/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 28.5.2009.

Svým usnesením č. 192, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 8.10.2009.

Svým usnesením č. 330, v hlasování č. 66 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 10. 2009. Vláda zaslala stanovisko 11. 11. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 11. 2009 jako tisk 932/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 932
Novela z. o úpravě majetkových vztahů v družstvech

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 932/0 dne 20. 10. 2009.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Témata EUROVOC: nabytí vlastnictvínemovitý majetekpromlčenívlastnictvízemědělské družstvo