Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 101
(16208 kB)
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2008

Navrhovatelem je předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.5.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 856.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.6.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 24.9.2009 usnesení č. 210, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 101/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2009.

Svým usnesením č. 381, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: komunikační systémpoštovní službapřenos datspojetelekomunikační politikazpráva o činnosti