Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 103
(601 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývajících z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-2 o reformě kvót a Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-3 o rozšíření investičního mandátu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.6.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 866.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.8.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.6.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 11.11.2010 usnesení č. 386, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 103/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 41, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Mezinárodní měnový fondČeská republika