Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 152
(380 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.8.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 890.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 9.11.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.9.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2009 usnesení č. 228, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 152/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 10.12.2009.

Svým usnesením č. 356, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Bosna a Hercegovinaochrana investicpodpora investicrevize dohodyČeská republika