Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 155
(58 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Bise a Petra Pakosty, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Bis, senátor Petr Pakosta.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.9.2009.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.12.2009.

Senát přikázal senátní tisk dne 8.10.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Jonáš, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2009 usnesení č. 237, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 155/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 8.10.2009.

Svým usnesením č. 332, v hlasování č. 68 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.11.2009.

Svým usnesením č. 347, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 11. 2009. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 12. 2009 jako tisk 961/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 961
Novela z. o podmínkách obch. s povol. na emise skleník.plynů

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 961/0 dne 18. 11. 2009.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Témata EUROVOC: ekonomické nástroje životního prostředíobchodovatelné emisní povolenískleníkový plynsnižování plynných emisí