Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 169
(442 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.9.2009.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 16.11.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.9.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Arch. Liana Janáčková, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2009 usnesení č. 230, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 169/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 10.12.2009.

Svým usnesením č. 358, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.