Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 171
(769 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.9.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 918.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.11.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.9.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2009 usnesení č. 245, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 171/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 10.12.2009.

Svým usnesením č. 359, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Guatemalaochrana investicpodpora investicrevize dohodyČeská republika