Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 174
(58 kB)
Petice "Rovné dodržování zákona o cenách a zákona na ochranu hospodářské soutěže"

Navrhovatelem je Robert Erlebach.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.9.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 20.1.2010 usnesení č. 269.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2010 usnesení č. 282, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 174/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 19.3.2010.

Svým usnesením č. 433, v hlasování č. 66 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.