Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 176
(59105 kB)
Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2008

Navrhovatelem je Naděžda Kavalírová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.9.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.10.2009.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jan Nádvorník, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2009 usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 176/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 10.12.2009.

Svým usnesením č. 365, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Svým usnesením č. 366 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.