Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 177
(121 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Daniela Kovářová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 855
Novela obchodního zákoníku - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 855/0 dne 27. 5. 2009.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 29. 5. 2009. Určil zpravodaje: JUDr. Hana Šedivá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1252).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 855/2, který byl rozeslán 10. 9. 2009 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 74, usnesení č. 1403).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.10.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.11.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.10.2009.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2009 usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 177/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.11.2009.

Svým usnesením č. 340, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 420/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 11. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 11. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2009.

Témata EUROVOC: burza cenných papírůcenné papíryfinanční trhkapitálová společnostobchodní právo