Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 178
(53 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Miroslav Kalousek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 11. 2008. Vláda zaslala stanovisko 10. 12. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 12. 2008 jako tisk 660/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 660
Novela z. o rozpočtových pravidlech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 660/0 dne 13. 11. 2008. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0660P.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2009. Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 3. 2009 na 52. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1134).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 5. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 660/3, který byl rozeslán 17. 6. 2009 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 10. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 144, usnesení č. 1432).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.10.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.11.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.10.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2009 usnesení č. 226, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 178/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.11.2009.

Svým usnesením č. 341, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 421/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 11. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 11. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2009.

Témata EUROVOC: rozpočtová pravidlastátní rozpočet