Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 179
(25 kB)
Návrh zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Bohuslav Sobotka.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2009 jako tisk 738/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 738
Návrh zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 738/0 dne 16. 2. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0738.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Bc. Zdeněk Lhota a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 31. 3. 2009 na 54. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 31. 3. 2009 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1158).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 738/2 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 738/3, který byl rozeslán 17. 6. 2009 v 18:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 83, usnesení č. 1407).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.10.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.11.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.10.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který nepřijal k tomuto tisku dne 4.11.2009 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 179/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.11.2009.

Svým usnesením č. 342, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 11.12.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 69/2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 11. 2009 poslancům jako tisk 738/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 11. 2009 poslancům jako tisk 738/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 35, usnesení č. 1494).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 12. 2009.
  Prezident zákon nepodepsal a 16. 12. 2009 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 738/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 738/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 9. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 29, usnesení č. 1603).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 3. 2010.

Témata EUROVOC: letecká dopravaletištěnemovitý majetekveřejný majetekvlastnictví