Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 181
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Walter Bartoš.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 8. 2009. Vláda zaslala stanovisko 1. 9. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 9. 2009 jako tisk 886/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 886
Novela z. o pedagogických pracovnících

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 886/0 dne 6. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0886.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Bičík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 10. 2009 na 62. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1423). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 10. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 126, usnesení č. 1423).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.10.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.11.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.10.2009.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Milan Bureš, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2009 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 181/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.11.2009.

Svým usnesením č. 345, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 422/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 11. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 11. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2009.

Témata EUROVOC: odborná kvalifikacepolitika vzděláváníučitelvzdělávání pedagogůškolská legislativa