Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 182
(119 kB)
Petice "Vzděláváním proti krizi"

Navrhovatelem je František Dobšík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.10.2009.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který přijal k tomuto tisku dne 2.12.2009 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 182/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 10.12.2009.

Svým usnesením č. 374, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.