Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 187
(433 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.10.2009.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.1.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.11.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2009 usnesení č. 246, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 187/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.3.2010.

Svým usnesením č. 392, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.