Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 189
(583 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečením, podepsaná v Canbeře 16. září 2009

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.10.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 951.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.1.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.11.2009.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2009 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 189/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 18.3.2010.

Svým usnesením č. 413, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Austráliesociální zabezpečeníČeská republika