Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 190
(538 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.11.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 953.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.1.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Arch. Liana Janáčková, který přijal k tomuto tisku dne 20.1.2010 usnesení č. 265, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 190/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.3.2010.

Svým usnesením č. 393, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: daňová úmluvadvojí zdaněnízkrácení daněČeská republikaČína