Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 191
(363 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích

Navrhovatelem je ministr dopravy Gustav Slamečka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.11.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 958.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.1.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Jiří Nedoma, který přijal k tomuto tisku dne 20.1.2010 usnesení č. 266, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 191/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 18.3.2010.

Svým usnesením č. 414, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Slovenskodopravní infrastrukturainženýrské stavbypohraniční oblastsilniční dopravaČeská republika