Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 192
(252 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU, která byla podepsána v Bruselu dne 10. března 2009

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.11.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 957.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.1.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 20.1.2010 usnesení č. 264, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 192/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 22.4.2010.

Svým usnesením č. 471, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: celní spoluprácecelní uniejednotná celní deklaracespolečná celní politika