Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 193
(30 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Anna Čurdová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2009 jako tisk 734/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 734
Novela z. o životním a existenčním minimu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 734/0 dne 12. 2. 2009. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0734P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 2009 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1161).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 734/3, který byl rozeslán 16. 6. 2009 v 17:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 126, usnesení č. 1458).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.11.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.12.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2009.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2009 usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 193/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2009.

Svým usnesením č. 376, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 17.12.2009 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 85/2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2009 poslancům jako tisk 734/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2009 poslancům jako tisk 734/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 32, usnesení č. 1605).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 3. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 3. 2010.

Témata EUROVOC: chudobaevropská sociální politikasociální pomoczákladní životní potřebyškodaživotní minimum