Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 195
(149 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 887
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 887/0 dne 12. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1390).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 887/1 (doporučuje schválit).

  Projednávání proběhlo 1. 10. 2009 na 62. schůzi.Lhůta pro projednání výbory byla 45 dní (usnesení č. 1419).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 887/2, který byl rozeslán 21. 10. 2009 v 15:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 137, usnesení č. 1463).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.11.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.12.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2009 usnesení č. 244, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 195/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 10.12.2009.

Svým usnesením č. 352, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 489/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2009.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotydaň ze spotřebyfiskální politikaharmonizace daníodpissazba DPH