Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 198
(125 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 907
Vl. n. z. o akreditaci a dozoru nad trhem - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 907/0 dne 15. 9. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Ing. Gabriela Kalábková a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 10. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1422).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 14 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 10. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 907/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 10. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 907/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 907/3, který byl rozeslán 23. 10. 2009 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 216, usnesení č. 1485).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.11.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.12.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stříteský, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2009 usnesení č. 250, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 198/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 10.12.2009.

Svým usnesením č. 369, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 370 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 490/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2009.

Témata EUROVOC: eurotrhkontrola dovozukontrola vývozuvolný trhřízení jakosti průmyslových výrobků