Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 201
(5737 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) týkající se přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a souvisejících podmínek a s přístupem k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)

Navrhovateli jsou ministr životního prostředí Ladislav Miko, ministr životního prostředí Jan Dusík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.11.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 965.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.1.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2009.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 13.1.2010 usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 201/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 18.3.2010.

Svým usnesením č. 417, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: COSTdružicemeteorologieratifikace dohodyČeská republika