Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 202
(822 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území, podepsaná dne 17. září 2009 v Praze

Navrhovatelem je ministr vnitra Martin Pecina.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.11.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 970.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.1.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2009.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 3.3.2010 usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 202/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.3.2010.

Svým usnesením č. 397, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: nelegální migracepolicejní spoluprácevstup cizincůvyhoštěníŠvýcarskoČeská republika