Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 204
(458 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.12.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 980.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.2.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.12.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 20.1.2010 usnesení č. 262, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 204/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.3.2010.

Svým usnesením č. 395, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Estonskoochrana investicpodpora investicČeská republika