Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 207
(440 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu

Navrhovatelem je ministr vnitra Martin Pecina.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.12.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1000.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.3.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2010.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 3.3.2010 usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 207/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.3.2010.

Svým usnesením č. 398, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Bulharskopolicejní spoluprácetrestná činnostveřejná bezpečnostveřejný pořádekČeská republika