Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 210
(1569 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkajícího se elektronického nákladního listu"

Navrhovatelem je ministr dopravy Gustav Slamečka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.12.2009.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1008.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.3.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 20.1.2010 usnesení č. 267, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 210/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 18.3.2010.

Svým usnesením č. 416, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: doprava v rámci EUdopravní dokladymezinárodní dopravamezinárodní silniční dopravanákladní dopravapřepravní předpisysmlouva o dopravěČeská republika