Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 213
(124 kB)
Petice "Stop spalovně v Rybitví"

Navrhovatelem je Jan Tichý.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.1.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jaromír Jermář, který přijal k tomuto tisku dne 28.1.2010 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 213/1.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jaromír Jermář, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2010 usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 213/2.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 19.3.2010.

Svým usnesením č. 430, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.