Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 215
(807 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Navrhovatelem je předseda vlády Jan Fischer.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.1.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1035.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.2.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Rostislav Slavotínek, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2010 usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 215/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 22.4.2010.

Svým usnesením č. 473, v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Albániedůvěrná informaceochrana komunikacíochrana údajůstátní tajemstvíČeská republika