Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 218
(2254 kB)
Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Jakub Šebesta.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.2.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.2.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Marta Bayerová, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2010 usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 218/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 21.4.2010.

Svým usnesením č. 450, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.