Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 219
(611 kB)
Konvergenční program České republiky

Navrhovatelem je předseda vlády Jan Fischer.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.2.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.2.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2010 usnesení č. 279, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 219/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 22.4.2010.

Svým usnesením č. 472, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.