Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 220
(30 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1022
Novela z. o rostlinolékařské péči

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1022/0 dne 14. 1. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 4. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1559).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 4. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 357, usnesení č. 1559).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.2.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.2.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2010 usnesení č. 278, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 220/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 18.3.2010.

Svým usnesením č. 407, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 102/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 3. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2010.

Témata EUROVOC: dovozní omezeníochrana zdraví rostlinpokusný podnikrostlinolékařská legislativaškodlivé rostliny