Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 221
(251 kB)
Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Václav Riedlbauch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 894
Vl.n.z. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 894/0 dne 24. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Mgr. Petr Pleva a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1393).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 45 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 894/2, který byl rozeslán 2. 12. 2009 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 2. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 432, usnesení č. 1577).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.2.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.2.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Richard Svoboda, který nepřijal k tomuto tisku dne 16.3.2010 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 221/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.3.2010.

Svým usnesením č. 404, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.3.2010 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 132/2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2010 poslancům jako tisk 894/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2010 poslancům jako tisk 894/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 26, usnesení č. 1658).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 4. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 5. 2010.

Témata EUROVOC: audiovizuální politikaaudiovizuální produkcepropagacerozhlasové vysílánítelevize